Kategorie a filtrování

Bezpečnostné plynové ventily

Bezpečnostné plynové ventily V.A.I.T.

Detská poistka: ochrana proti náhodnému otvoreniu (pri otváraní ventilu je nutné najprv zatlačiť na ovládaciu časť ventilu a otvoriť otáčaním doľava).

Nadprietoková poistka: Bezpečnostný uzáver, ktorý automaticky uzavrie prietok plynu v prípade porušenia, roztrhnutia alebo rozrezania hadice, keď je prietok vyšší ako 1,6m3/hod.

Protipožiarna armatúra: Tepelný bezpečnostný prvok, ktorý uzavrie automaticky priechod plynu v prípade, že je ventil vystavený teplote nad 100°C, zabraňuje tak ďalšiemu úniku plynu a zabráni možnosti výbuchu. V prípade, že protipožiarna ochrana zablokuje prietok plynu, je nutné vymeniť bezpečnostný ventil.

PLYNOVÉ HADICE, KTORÉ NESPĹŇAJÚ POŽIARNU ODOLNOSŤ 30 min./650°C MUSIA MAŤ PRED MIESTOM ICH NAPOJENIA NAINŠTALOVANÚ PROTIPOŽIARNU ARMATÚRU A NADPRIETOKOVÚ POISTKU PODĽA EN 1775:2008!

Bezpečnostný ventil V.A.I.T. priamy - Ventil FF s vnútornými závitmi 1/2" dle ISO 7.1Rp a ventil FM s vnútorným závitom 1/2" dle ISO 7.1Rp a vonkajším závitom dle ISO 228G B na pripojenie plynových hadíc. Plynové hadice, ktoré nespĺňajú požiarnu odolnosť (30 min. pri teplote +650°C) musia mať pred miestom ich napojenia nainštalovanú protipožiarnu armatúru a nadprietokovú poistku podľa EN 1775:2008.
Vyrobené podľa EN 331, pracovná teplota -20°C až +60°C, prevádzkový tlak 0,8 - 5 kPa. Montáž – šípka na uzáveru označuje smer prietoku plynu.
Bezpečnostný ventil V.A.I.T. priamy
Ventil FF s vnútornými závitmi 1/2" dle ISO 7.1Rp a ventil FM s vnútorným závitom 1/2" dle ISO 7.1Rp a vonkajším závitom dle ISO 228G B na pripojenie…

cena od: 30,00 EUR

Bezpečnostný ventil V.A.I.T. rohový - Ventil FF s vnútornými závitmi 1/2" dle ISO 7.1Rp a ventil FM s vnútorným závitom 1/2" dle ISO 7.1Rp a vonkajším závitom dle ISO 228G B na pripojenie plynových hadíc. Plynové hadice, ktoré nespĺňajú požiarnu odolnosť (30 min. pri teplote +650°C) musia mať pred miestom ich napojenia nainštalovanú protipožiarnu armatúru a nadprietokovú poistku podľa EN 1775:2008.
Vyrobené podľa EN 331, pracovná teplota -20°C až +60°C, prevádzkový tlak 0,8 - 5 kPa. Montáž – šípka na uzáveru označuje smer prietoku plynu.
Bezpečnostný ventil V.A.I.T. rohový
Ventil FF s vnútornými závitmi 1/2" dle ISO 7.1Rp a ventil FM s vnútorným závitom 1/2" dle ISO 7.1Rp a vonkajším závitom dle ISO 228G B na pripojenie…

cena od: 30,00 EUR